Πρόσκληση υποψήφιων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

000000Πρόσκληση υποψήφιων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κλάδων Γενικής Εκπαίδευσης

000000Πρόσκληση υποψήφιων αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ)

 

 

Οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί Γενικής Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής, μπορούν να προσέρχονται στην Διεύθυνση ΠΕ Ανατολικής Αττικής προκειμένου να καταθέσουν δικαιολογητικά απο τις 11:00π.μ έως 13:00μ.μ. στον κεντρικό χώρο της Δ/νσης. Οι αιτήσεις υποβάλλονται από την Παρασκευή 13 Απριλίου έως και τη Δευτέρα 30 Απριλίου 2018.

Share