Προσωρινή τοποθέτηση-διάθεση εκπ/κών ΕΣΠΑ κλάδων ΠΕ70, ΠΕ11 σε σχολ. μονάδες της Δ/νσης Π.Ε. Ανατ. Αττικής στο πλαίσιο της Πράξης "Ένταξη προσφυγοπαίδων, ηλικίας έως 15 ετών, στο Εκπαιδευτικό Σύστημα"

000000 ΠΡΑΞΗ 6, ΕΓΓΡΑΦΟ Φ.25/3176/01-02-2018

 

 


 

Share