Οδηγοί χρήσης myschool

000000 Πλήρες εγχειρίδιο χρήσης

000000 Σενάριο χρήσης (με εικόνες)

000000 Έναρξη σχολ. έτους 2015-16 - Νηπιαγωγεία

000000 Έναρξη σχολ. έτους 2015-16 - Δημοτικά

000000 Καταγραφή κτιριακής υποδομής

000000 Καταχώρηση αδειών

000000 Καταχώρηση απεργιών

000000 Δημιουργία πολυταξικών τμημάτων ολοημέρου

000000 Δημιουργία χρήστη-υπεύθυνου τμήματος

000000 Μαζική ενημέρωση στοιχείων μαθητή

000000 Διαγραφή μαθητή

000000 Μαζική εισαγωγή απουσιών μαθητών

000000 Μαζική εισαγωγή βαθμών μαθητών

000000 Λήξη σχολ. έτους - Έκδοση αποτελεσμάτων


 

Share