Αποσπάσεις νεοδιόριστων εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής ΕΝΤΟΣ Π.Υ.Σ.Π.Ε.ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ διδακτικού έτους 2021-2022

000000ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

000000ΑΙΤΗΣΗ

000000ΕΓΓΡΑΦΟ 88045/E2

000000ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Share