Οδηγίες προς υποψήφιους εκπ/κούς κλάδων ΠΕ70, ΠΕ60 & ΠΕ73 για μόνιμο διορισμό στη Γενική Αγωγή

exclamation

000000 ΟΔΗΓΙΕΣ

000000 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1ΓΕ/2019

000000 ΕΓΓΡΑΦΟ 204654/Ε1/24-12-2019

000000 ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

 


 

Share