Α) Πρόσκληση για δήλωση τοποθέτησης εκπ/κών κλ. ΠΕ11 & ΠΕ06 που τελούν στη διάθεση του ΠΥΣΠΕ Ανατ. Αττικής Β) Πρόσκληση για συμπλήρωση υποχρεωτικού ωραρίου εκπ/κών (με οργανική) κλ. ΠΕ79.01 & ΠΕ86

Σημαντική διευκρίνηση σχετικά με την κάτωθι πρόσκληση: Διευκρινίζεται ότι τα δικαιολογητικά που λαμβάνονται υπόψη για τη μοριοδότηση είναι απαραίτητα για την μοριοδότηση των εκπ/κών ΠΕ06 και ΠΕ11 που τελούν στη διάθεση του ΠΥΣΠΕ. Οι εκπ/κοί κλάδου ΠΕ86 και ΠΕ79 οφείλουν να προσκομίσουν δικαιολογητικά μόνο στην περίπτωση που έχει αλλάξει η οικογενειακή τους κατάσταση (τέκνα , εντοπιότητα, συνυπηρέτηση ,φοίτηση τέκνου κτλ) από τον Νοέμβριο του 2018 που έγινε η τελευταία ενημέρωση του συστήματος e-Data.

000000 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

000000 ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ Α - ΠΕ06 ΑΓΓΛΙΚΩΝ

000000 ΚΕΝΑ ΠΕ06 ΑΓΓΛΙΚΩΝ

000000 ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ Α - ΠΕ11 ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

000000 ΚΕΝΑ ΠΕ11 ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

000000 ΕΝΤΥΠΟ 1

000000 ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ Β - ΠΕ79.01 ΜΟΥΣΙΚΗΣ

000000 ΚΕΝΑ ΠΕ79.01 ΜΟΥΣΙΚΗΣ

000000 ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ Β - ΠΕ86 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

000000 ΚΕΝΑ ΠΕ86 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

000000 ΕΝΤΥΠΟ 2

 


 

Share