Πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων απόσπασης στο Γραφείο Νομικής Υποστήριξης της Περιφερειακής Δ/νσης Π.Ε. & Δ.Ε. Αττικής

000000 ΕΓΓΡΑΦΟ Φ.11.3/11109/16-07-2018

 

 


 

Share