Συμπλήρωση αίτησης βελτίωσης – Οριστικής τοποθέτησης

Κατόπιν πολλών ερωτημάτων που τέθηκαν στην υπηρεσία μας σχετικά με την οριστικοποίηση της αίτησης βελτίωσης – Οριστικής τοποθέτησης, διευκρινίζουμε ότι αφού συμπληρώσετε τα σχολεία προτίμησης θα πρέπει να επιλέξετε την ένδειξη «ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ» 

Share