Δημοσιοποίηση αιτημάτων για αμοιβαία μετάταξη στην ηλεκτρονική εφαρμογή για την κινητικότητα του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης

000000 ΕΓΓΡΑΦΟ ΔΙΔΑΔ/Φ.49Κ/137/οικ.17222/11-05-2018

 

 


 

Share