Ανακοίνωση Προκήρυξης θέσης εθνικού εμπειρογνώμονα από τη Γενική Γραμματεία Συμβουλίου της Ε.Ε.

000000 ΕΓΓΡΑΦΟ ΔΙΠΑΑΔ/ΕΠ/Φ.4/323/15735/07-05-2018

 

 


 

Share