Αποσπάσεις, τροποποιήσεις & ανακλήσεις αποσπάσεων Εκπ/κών Α/θμιας Εκπ/σης από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ 2017-2018, Γ΄ φάση

000000 ΕΓΓΡΑΦΟ 171334/Ε1/12-10-2017

 

 

 


 

Share