Ανάληψη Υπηρεσίας Μεταταχθέντων Εκπαιδευτικών Ειδικοτήτων

 

Παρακαλούνται όσοι εκπαιδευτικοί ειδικοτήτων μετατάχτηκαν στο ΠΥΣΠΕ Ανατολικής Αττικής, σύμφωνα με τις υπ'αριθμ. πρωτ. 14509/Δ1/3-2-2014 και 14511/Δ1/3-2-2014 αποφάσεις του Υ.ΠΑΙ.Θ όπως συμπληρώσουν το έντυπο ανάληψης υπηρεσίας και να το αποστείλουν με fax (210-6618440) μέχρι την Δευτέρα 10 Μαρτίου 2014.

 

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ Π.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

 

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΞΥΘΑΛΗ

 

Αίτηση Αναφοράς Ανάληψης Υπηρεσίας Μεταταχθέντων

 


Share