Ενημέρωση για άδειες αναπληρωτών

000000 ΑΔΕΙΕΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ

 

000000 Ενημέρωση για άδειες Κύησης-Λοχείας-Άνευ Αποδοχών-Μειωμένου Ωραρίου

000000 Εγκύκλιος

Share