ΟΔΗΓΟΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΣΠΑ 2018-19

000000 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ

000000 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

000000 ΕΝΙΑΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ

000000 ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ

000000 ΠΔΕ

000000 Ε.Κ.Ο. - ΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ

000000 ΠΕΠ - ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ

000000 ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗ

000000 ΕΝΤΑΞΗ ΠΡΟΣΦΥΓΟΠΑΙΔΩΝ


 

 

Share