Παρουσιολόγια Αναπληρωτών 2018-19

 

ΠΑΡΟΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ : 

000000 ΕΝΙΑΙΟΣ ΤΥΠΟΣ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ - ΟΠΣ 5031898

000000 ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ - ΟΠΣ 5031894

000000 ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗΣ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ - ΟΠΣ 5031883

000000 ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗΣ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ - ΟΠΣ 5031892

000000 Ε.Κ.Ο. - ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ - ΟΠΣ 5031893

000000 ΕΝΤΑΞΗ ΠΡΟΣΦΥΓΟΠΑΙΔΩΝ - MIS 5002810

 

 

ΠΑΡΟΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΕΕΠ/ΕΒΠ: 

000000 ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗΣ - ΕΒΠ/ΕΕΠ - ΟΠΣ 5031883 

000000 ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗΣ - ΕΒΠ/ΕΕΠ - ΟΠΣ 5031892 

000000 Ε.Κ.Ο. - ΕΒΠ/ΕΕΠ - ΟΠΣ 5031893 

000000ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ - ΟΠΣ 5031890

000000Π.Ε.Π. - ΟΠΣ 5031769

000000 ΕΝΙΑΙΟΣ ΤΥΠΟΣ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ ΕΕΠ - ΟΠΣ 5031898

000000 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΕΠ - ΟΠΣ 5031894

 


 

Share