Πρόσκληση πλήρωσης κενής θέσης Υποδιευθυντή (Α΄) του 7ου ΔΣ Παλλήνης

000000 ΕΓΓΡΑΦΟ Φ.21/11908/28-05-2021

000000 ΑΙΤΗΣΗ

000000 Ν.4547/2018

000000 ΦΕΚ 4412/Β/03-10-2018

 


 

Share