Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον ορισμό: 1. Μελών των ΠΥΣΠΕ ως Υπηρεσιακών Συμβουλίων 2. Επιπλέον μελών των ανωτέρω ΠΥΣΠΕ ως Συμβουλίων Επιλογής

000000 ΕΓΓΡΑΦΟ Φ.30/65/05-01-2021

000000 ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΟΡΙΣΜΟ ΜΕΛΟΥΣ ΤΟΥ ΠΥΣΠΕ ΩΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

000000 ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΟΡΙΣΜΟ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΜΕΛΟΥΣ ΤΟΥ ΠΥΣΠΕ ΩΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

 


 

 

Share