Ανακοίνωση της με αρ. 15/23-10-2020 Πράξης του ΠΥΣΠΕ Ανατ. Αττικής ως Συμβούλιο Επιλογής Στελεχών Εκπ/σης

000000 ΠΡΑΞΗ 15/23-10-2020

000000 ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ

000000 ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ

000000 ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ/ΝΤΡΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

000000 ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗ/ΝΤΡΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

 


 

 

Share