Ανακοίνωση της με αρ. 35/20-10-2020 Πράξης του ΠΥΣΠΕ Ανατ. Αττικής

000000 ΠΡΑΞΗ 35/20-10-2020

000000 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ (ΠΕ60, ΠΕ70, ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ)

000000 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ - ΕΑΕ

 


 

Share