Πρόσκληση δήλωσης προτίμησης σχολικών μονάδων της Δ/νσης Π.Ε. Ανατ. Αττικής - υπόψη εκπ/κών κυρωμένου αξιολογικού πίνακα της ΠΔΕ Αττικής

000000 ΕΓΓΡΑΦΟ Φ.21/26645/20-10-2020

000000 ΕΝΤΥΠΟ ΔΗΛΩΣΗΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

 


 

Share