Κύρωση τελικού ενιαίου αξιολογικού πίνακα υποψηφίων Δ/ντών Σχ. Μονάδων της Δ/νσης Π.Ε. Ανατ. Αττικής

000000 ΕΓΓΡΑΦΟ Φ.32/15274/20-10-2020

 


 

Share