Ανακοίνωση της με αρ. 33/16-10-2020 Πράξης του ΠΥΣΠΕ Ανατ. Αττικής

000000 ΠΡΑΞΗ 33/16-10-2020

000000 ΤΕΛΙΚΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΩΝ ΠΕ05

000000 ΤΕΛΙΚΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΕΣΠΑ-ΑΜΩ ΠΕ05

000000 ΤΕΛΙΚΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΠΕ05 - Α & Β ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ

000000 ΤΕΛΙΚΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΩΝ ΠΕ07

000000 ΤΕΛΙΚΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΕΣΠΑ-ΑΜΩ ΠΕ07

000000 ΤΕΛΙΚΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΠΕ07 - Α & Β ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ

 


 

Share