Ανακοίνωση προγράμματος συνέντευξης υποψηφίων Δ/ντών της Δ/νσης Π.Ε. Ανατ. Αττικής

000000 ΕΓΓΡΑΦΟ Φ.21/24564/08-10-2020

000000 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΩΝ

 


 

Share