Κύρωση τελικού ενιαίου αξιολογικού πίνακα υποψήφιων Δ/ντών Σχ. Μονάδας της Δ/νσης Π.Ε. Ανατ. Αττικής

000000 ΕΓΓΡΑΦΟ Φ.32/13756/28-09-2020

 


 

Share