ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ Δ/ΝΤΩΝ ΣΕ ΚΕΝΟΥΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΠΕ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

000000ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Share