Ανακοίνωση της με αρ. 26/03-09-2019 Πράξης του ΠΥΣΠΕ Ανατ. Αττικής

000000 ΠΡΑΞΗ 26/03-09-2019

000000 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΩΝ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΠΕ70, ΠΕ60

000000 ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΠΕ70 (ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΑΛΛΑ ΠΥΣΠΕ)

000000 ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΠΕ60 (ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΑΛΛΑ ΠΥΣΠΕ)

 


 

 

Share