Κύρωση τελικού ενιαίου αξιολογικού πίνακα υποψηφίων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων της Δ/νσης Π.Ε. Ανατ. Αττικής

000000 ΕΓΓΡΑΦΟ Φ.21/39003/14-12-2018

000000 ΕΓΓΡΑΦΟ Φ.32/20356/13-12-2018

000000 ΕΝΤΥΠΟ ΔΗΛΩΣΗΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ

 


 

Share