Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον ορισμό μελών των ΠΥΣΠΕ ως Υπηρεσιακών Συμβουλίων & ως Συμβουλίων Επιλογής

000000 ΕΓΓΡΑΦΟ Φ.30/20510/12-12-2018

000000 ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΛΟΣ ΠΥΣΠΕ 

000000 ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΛΟΣ ΠΥΣΠΕ ΩΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

 


 

Share