Πίνακας δεκτών μη δεκτών υποψηφιοτήτων για πλήρωση κενούμενων θέσεων Δ/ντων

000000 ΕΓΓΡΑΦΟ Φ.21/34211/13-11-2018

000000 ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΕΝΙΑΙΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 2018

 


 

Share