Ανακοίνωση της με αρ. 40/12-11-2018 Πράξης του ΠΥΣΠΕ Ανατ. Αττικής

000000 ΠΡΑΞΗ 40/12-11-2018

000000 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

000000 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

 


 

Share