Ανακοίνωση της με αρ. 36/05-10-2018 Πράξης του ΠΥΣΠΕ Ανατ. Αττικής

000000 ΠΡΑΞΗ 36/05-10-2018

000000 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΕΝΙΑΙΟΣ ΤΥΠΟΣ, ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ, ΕΝΤΑΞΗ ΠΡΟΣΦΥΓΟΠΑΙΔΩΝ

 


 

Share