Ανακοίνωση της με αρ. 31/13-09-2018 Πράξης του ΠΥΣΠΕ Ανατ. Αττικής

000000 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

000000 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΑΜΩ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ07 - Α ΦΑΣΗ

000000 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΩΝ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΑΠΟ ΑΛΛΑ ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ07 - ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΕΝΤΟΣ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ07

 


 

Share