Συμπλήρωση ωραρίου, αποσπάσεις εντός ΠΥΣΠΕ, τοποθέτηση αποσπασμένων από άλλα ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ & τοποθέτηση αναπλ. εκπ/κων ΠΕ70-ΠΕ60

000000 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

000000 ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ86

000000 ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ79.01

000000 ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ11

000000 ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΕΝΤΟΣ ΠΥΣΠΕ & ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΑΛΛΑ ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ08

000000 ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΕΝΤΟΣ ΠΥΣΠΕ & ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΑΛΛΑ ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ86

000000 ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΕΝΤΟΣ ΠΥΣΠΕ & ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΑΛΛΑ ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ79.01

000000 ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΕΝΤΟΣ ΠΥΣΠΕ & ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΑΛΛΑ ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ11

000000 ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ70 (ΕΝΙΑΙΟΣ ΤΥΠΟΣ)

000000 ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ60 (ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ)

 

 

 

 

 

 

Share