Ανακοίνωση της αριθμ. 23/31-08-2018 πράξης του Π.Υ.Σ.Π.Ε. Ανατ. Αττικής

000000 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

000000 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ, ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΕ06

 

 


 

Share