Ανακοίνωση της αριθμ. 22/28-08-2018 πράξης του Π.Υ.Σ.Π.Ε. Ανατ. Αττικής

000000 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

000000 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ, ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΕ05

000000 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ, ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΕ11

000000 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ, ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΕ86

000000 ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΙΣ ΩΡΑΡΙΟΥ ΠΕ05

000000 ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΙΣ ΩΡΑΡΙΟΥ ΠΕ07

000000 ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΙΣ ΩΡΑΡΙΟΥ ΠΕ91

 

 


 

Share