Πρόσκληση για τοποθέτηση εκπαιδευτικών: α) Λειτουργικά υπεράριθμων κλ. ΠΕ11, β) που βρίσκονται στη ΔΙΑΘΕΣΗ κλ. ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ11, ΠΕ86, γ) αρχική συμπλήρωση ωραρίου κλ. ΠΕ05 & ΠΕ07, δ) για συμπλήρωση ωραρίου κλ. ΠΕ91

000000 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

000000 ΕΝΤΥΠΟ 1 ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΑ

000000 ΕΝΤΥΠΟ 2 ΔΙΑΘΕΣΙΤΕΣ

000000 ΕΝΤΥΠΟ 3 ΓΙΑ ΠΕ05 & ΠΕ07

000000 ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕ05 ΔΙΑΘΕΣΙΤΕΣ

000000 ΚΕΝΑ ΠΕ05 ΔΙΑΘΕΣΙΤΕΣ

000000 ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕ05 ΓΙΑ ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ

000000 ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕ06 ΔΙΑΘΕΣΙΤΕΣ

000000 ΚΕΝΑ ΠΕ06 ΔΙΑΘΕΣΙΤΕΣ

000000 ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕ07 ΓΙΑ ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ

000000 ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕ11 ΔΙΑΘΕΣΙΤΕΣ

000000 ΚΕΝΑ ΠΕ11 ΔΙΑΘΕΣΙΤΕΣ

000000 ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕ86 ΔΙΑΘΕΣΙΤΕΣ

000000 ΚΕΝΑ ΠΕ86 ΔΙΑΘΕΣΙΤΕΣ

000000 ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕ91 ΓΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ

000000 ΚΕΝΑ ΠΕ91 ΓΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ

 

 


 

Share