Ανακοίνωση της αριθμ. 42/05-12-2017 πράξης του Π.Υ.Σ.Π.Ε. Ανατ. Αττικής

000000 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

000000 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΕΑΕ

000000 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΠΕ70, ΠΕ08, ΠΕ16.01

000000 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΜΕΙΩΜΕΝΟΥ & ΠΛΗΡΟΥΣ ΩΡΑΡΙΟΥ

000000 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΠΕ60

 

 


 

Share