Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Δ/νσης Π.Ε. Ανατ. Αττικής (Ε.Φ. 1019-206-9910700) για τον μήνα: ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2020

000000 ΕΓΓΡΑΦΟ Φ.83/24101/06-10-2020

 


 

Share