Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Δ/νσης Π.Ε. Ανατ. Αττικής (ΦΟΡΕΑΣ 90-08 Ε.Φ. 181) ΠΕΡΙΟΔΟΣ: ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2018

000000 ΕΓΓΡΑΦΟ Φ.83/286/07-01-2019

 


 

Share