Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Δ/νσης Α/θμιας Εκπ/σης Αν. Αττικής - (Φορέας 90-08 Ε.Φ. 181) Περίοδος: Αύγουστος 2018

000000 ΕΓΓΡΑΦΟ Φ.83/21761/04-09-2018

 


 

Share