Πρόσκληση εκπ/κών Π.Ε. & Δ.Ε. κλ. ΠΕ86 για υποβολή αιτήσεων απόσπασης για τη στελέχωση του ΔΟΑΤΑΠ (Αθήνα) για πέντε σχολικά έτη σύμφωνα με το άρθρο 71 του ν.4610/2019 (ΦΕΚ 70 Ά)

000000 ΕΓΓΡΑΦΟ 130535/Ε2/29-09-2020

 


 

Share