Πρόσκληση μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ για υποβολή αιτήσεων απόσπασης σε περιοχή σύμφωνα με το άρθρο 42 του ν.4722/2020 (ΦΕΚ 177 Α')

000000 ΕΓΓΡΑΦΟ 128437/Ε4/24-09-2020

 


 

Share