Κύρωση του τελικού πίνακα αξιολόγησης υποψηφίων εκπ/κών προς απόσπαση στις σχ. μονάδες του εξωτερικού σχ. έτους 2019-2020 & 2020 για το Ν. Ημισφαίριο

000000 ΕΓΓΡΑΦΟ 4390/Η2/14-01-2020

 


 

Share