Παράταση προθεσμίας χρόνου υποβολής των δηλώσεων μετάθεσης - οριστικής τοποθέτησης

000000 ΕΓΓΡΑΦΟ Φ.33/17303/07-06-2019

000000 ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΙΝΑΚΑ

000000 ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ

000000 ΟΔΗΓΙΕΣ

 


 

Share