Οριστικός πίνακας μορίων μετάθεσης 2018-2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Λαμβάνοντας υπόψη τη με αρ. 45/21-12-2018 Πράξη του ΠΥΣΠΕ Ανατ. Αττικής, ανακοινώνουμε τον οριστικό πίνακα μοριοδότησης των εκπαιδευτικών που αιτήθηκαν μετάθεση (όλοι οι τύποι αιτήσεων) για το σχολικό έτος 2018-2019.

000000 ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ 2018-2019

 


 

Share