Διευκρίνιση ως προς την πρόσκληση των εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ05, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ86(ΠΕ19-20) και ΠΕ91(ΠΕ32)

Διευκρινίζουμε ότι οι εκπαιδευτικοί των κλάδων ΠΕ05, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ86(ΠΕ19-20) και ΠΕ91(ΠΕ32) οι οποίοι ήρθαν με μετάθεση στη Δ/νση Π.Ε. Ανατολικής Αττικής (είτε στην Α΄ περιοχή είτε στη Β΄ περιοχή) θα τοποθετηθούν αντίστοιχα στις εν λόγω περιοχές, σύμφωνα με την εκάστοτε απόφαση μετάθεσης και ως εκ τούτου δεν μπορούν να αιτηθούν ώστε να αλλάξουν περιοχή προτίμησης σχολικών μονάδων.


Share