Υγειονομικοί έλεγχοι στα σχολεία ημερήσια και νυχτερινά όλων των βαθμίδων και των ειδικών κατηγοριών, ιδιωτικών και δημόσιων.

000000 ΕΓΓΡΑΦΟ Φ12/163547/Δ2/02-10-2018

000000 ΕΓΓΡΑΦΟ Δ1γ/Γ.Π/οίκ.67566/10-09-2018

 


 

Share