Υποδείγματα εντύπων / αιτήσεων για τον εκπαιδευτικό (2014)

Αιτήσεις

Αίτηση Γενική 

Αίτηση για Βεβαίωση Αποδοχών

Αίτηση Υποδιευθυντή σε Ολοήμερο Σχολείο

Αίτηση Εκπαιδευτικού για το Σχολικό Δίκτυο

Αίτηση στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους για Κανονισμό Σύνταξης

Αίτηση για Συμμετοχή στις Εξετάσεις Επιλογής για Μετεκπαίδευση

Αναλήψεις υπηρεσίας

Αναφορά Ανάληψης Υπηρεσίας 

Αναφορά Ανάληψης Υπηρεσίας στη Διεύθυνση Π.Ε.

Αναφορά Ανάληψης Υπηρεσίας Διευθυντή

Αναφορά Ανάληψης Υπηρεσίας Διευθυντή στη Διεύθυνση Π.Ε.

Αναφορά Ανάληψης Υπηρεσίας Υποδιευθυντή στη Διεύθυνση Π.Ε. 

000000Αναφορά Ανάληψης Υπηρεσίας Προϊσταμένου στη Διέυθυνση Π.Ε.

Υπεύθυνες Δηλώσεις

Υπεύθυνη Δήλωση 

Υπεύθυνση Δήλωση (pdf)

Υπεύθυνη Δήλωση Οικογενειακής Κατάστασης

Υπεύθυνη Δήλωση για Απεργία

Προσφυγή /Ένσταση σε ΠΥΣΠΕ

Προσφυγή Π.Υ.Σ.Π.Ε.

Ένσταση Π.Υ.Σ.Π.Ε.

Διάφορα

Έντυπο Αμοιβαίας Μετάθεσης Εκπαιδευτικού

000000Δήλωση Τοποθέτησης Μετατεθέντων Εκπ/κων

 


 

 

 

Share