Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για πλήρωση θέσεων με επιλογή Δ/ντών και Υποδ/ντών στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ)

000000 ΕΓΓΡΑΦΟ 75661/Κ1/25-06-2021

 


 

Share