Συμπληρωματική Πρόσκληση Εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση των θέσεων των Προέδρων & των εκπ/κών-μελών των Επιστημονικών Εποπτικών Συμβουλίων των Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων (ΕΠ.Ε.Σ) & των αναπληρωτών τους

000000 ΕΓΓΡΑΦΟ 63445/Δ6/02-06-2021

000000 ΕΓΓΡΑΦΟ 42/ΔΕΠΠΣ/02-06-2021

 


 

Share